Champ 2018, trav: Frederick Stiller Iversen

Champ 2018 monté: Victoria Larsen

Champ 2017, trav: Rasmus Enghaven

Champ 2017, monté: Victoria Larsen

Champ 2016, monté: Sofie Stamhus

Champ 2016, trav: Mads Vesterlund

Champ 2015: Julie Vesterlund

Champ 2014: Julie Vesterlund

Champ 2013: Nicklas Korfitsen

Champ 2012: Camilla Bjerregaard

Champ 2011: Nicklas Korfitsen

 Champ 2010: Emma Børglum

 

Regler for championat:

Den ponykusk med flest sejre på  Racing Arena Aalborg er vinder af kuskechampionatet

Den ponyrytter med flest sejre på Racing Arena Aalborg er vinder af montéchampionatet

 

Løb på Jysk Grandprixdag og kuskematchdag tæller ikke med i championatskampen.

 

 

23/1 2019

 Ponytravkalender 2019

DPVF er en integreret del af DTC, og er således underlagt DTC’s love og regler, specifikt løbsbestemmelser og karenstider som anført i Travkalendere. Skulle der være uoverensstemmelse mellem Ponytravkalender 2019 og DTC Travkalenderen, er det Travkalenderen som er gældende, med mindre der udtrykkeligt gives Ponytravkalender 2019 forrang.

 

Der er foretaget ændringer i forhold til Ponytravkalender 2018 i følgende paragraffer:

3-4-6-7-9-11-12-13-18-19-20-21-22-25-26-31-33-36-39-40-41

 

Løbs- og licensbestemmelser for DPVF

Obligatoriske løbsofficials – funktionsbeskrivelse

Løbsofficials

§ 1 Som løbsofficials betragtes overdommeren, medlemmer af dommerkomitéen og starteren.

 

Overdommeren/Dommerkomitéen

§ 2 Overdommeren/dommerkomitéen dømmer ud fra nærværende løbs- og licensbestemmelser. Overdommerens afgørelse skal altid følges. Overdommeren skal afgøre rækkefølgen for de ponyer, der fuldfører løbet. Udover den udnævnte overdommer, kan dommerkomitéen bestå af en eller flere meddommere

 

Bestemmelser for en ponys startberettigelse i anerkendte ponytravløb

Registreringskrav og aldersgrænser

 § 3 Registrering: Følgende data for alle ponyer som deltager i dansk ponytrav/monté registreres i Sportssystemet:

 

 • ·         Ponynavn (pasnavn)
 • ·         Pony race eller blandings pony (Kun ponyer med min. 3 generationer er en race pony)                                             
 • ·         Fødselsdato
 • ·         Køn og signalement
 • ·         Registrerings- og chipnummer
 • ·         Seneste vaccinationsdato
 • ·         Stangmål, dato for måling, måling gyldig til  
 • ·         Ejer, telefonnummer og mailadresse

 

Samtlige klubber er forpligtiget til at indsende data på ponyer/kusk/ryttere og løbsdata.

Løbsresultater skal indtastes samme dag eller senest 2 døgn efter endt løbsdag i ponysportssystemet.

 

En pony må deltage i ponytrav fra og med det år den fylder 3 år, og i ponymonté fra og med det år den fylder 4 år. En ponys alder regnes altid fra 1. januar, og den betragtes derfor som 1-åring i hele det på fødselsåret følgende år, og som 2-åring i det næstfølgende år og så fremdeles.

 

En pony må deltage i ponytrav/ponymonté til og med det år den fylder 30 år.

 

Ponyen må max. være 148 cm i stang for at deltage i ponytrav/-monté. 

Måling af pony skal pr. 6/4 2018 foretages af en autoriseret måler, det være en af DPVF’s autoriserede målere, Svenska PonnyTravFörbundet (SPTF), Se ”Reglement for måltagning af ponyer indenfor DPVF regi” som er vedhæftet denne Travkalender som bilag.

Hvis ponyen endnu ikke har fået foretaget autoriseret måling kan klubben foretage midlertidig, lokal måling af ponyen. Denne måling bortfalder, når ponyen måles autoriseret.

 

Separate autoriserede målinger kan rekvireres gennem ponyejerens hjemmeklub, omkostningerne hertil afholdes af rekvirenten.

 

Ingen pony med traver i stamtavlen i de sidste tre generationer må deltage i ponytrav eller ponymonte. I tvivlstilfælde påhviler det ponyens ejer at kunne dokumentere, at dette ikke er tilfældet. Eventuelle tvister afgøres i DPVF.

Dog er enkelte ponyer med traverafstamning registrerede som ponytravere tidligere end 1/1 2015 og er derfor undtaget herfra.

Vaccination mod influenza

§ 4 Alle heste/ponyer, der opstaldes eller starter på danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

a) Basisvaccination

Alle travheste/ponyer skal være basisvaccineret.

Basisvaccination er 3 vaccinationer (A + B + C) med følgende interval:

- Vaccine A - kan gives hesten/ponyen fra tre måneders alderen.

- Vaccine B - minimum 21 dage og maksimalt 92 dage efter vaccine A.

- Vaccine C - minimum 150 dage og maksimalt 215 dage efter vaccine B.

 

b) Revaccination

Minimum hver 12. måned (365 dage).

Overskrides fristen for revaccination med mere end én måned (31 dage), skal travhesten/ponyen igen have 2 vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A og B under punkt a) inden anmeldelsesdagen.

 

A & B vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten/ponyen opstaldes, trænes eller starter på banen.

Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten/ponyen ansvarlige person/veterinær indsendes til ponysportssystemet på vaccination@dpvf.net. Vaccinationerne skal være indført i hestens pas. Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han modtager en hest i træning/forspænding.

 

Startbegrænsning for bedækkede hopper

§ 5 En hoppe som bedækkes, må ikke starte i løb senere end 4 måneder (120 dage) efter sidste bedækningsdato, medmindre en dyrlæge skriftligt erklærer, at hoppen ikke er drægtig.

En hoppe må ikke starte før tidligst 8 måneder efter foling. En lokal klub kan tillade, at en hoppe, som har mistet sit føl, kan starte tidligere; dog aldrig tidligere end 2 måneder efter den dag, da hoppen mistede sit føl. Dyrlæge skal i et sådant tilfælde bevidne, at hoppen befinder sig i væddeløbsmæssig form, og hoppen skal godkendes i prøveløb før anmeldelse til løb.

 

Deltagelse i prøveløb

§ 6 Ponyer der starter ponytrav/monté for første gang, eller ikke har startet indenfor de sidste 12 måneder, skal godkendes i prøveløb inden start. 

Ligeledes skal ponyer med 3 sammenhængende ikke noterede tider (”NC” betragtes som noteret tid), godkendes i prøveløb. Når ponyen godkendes i prøveløb på ny regnes de tidligere starter uden noteret tid ikke længere. Trav og monté betragtes under denne paragraf som to separate discipliner og ovenstående krav behandles derfor særskilt.

Kuske/ryttere der ikke har deltaget i løb de sidste 12 mdr. skal godkendes i prøveløb.

Dommerkomiteen kan nedlægge startforbud og/eller henvise en pony til prøveløb hvis den optræder uregerlig og har været til fare for sin kusk og/eller andre ekvipager. Eventuelle startforbud gælder samtlige baner i såvel Danmark som udlandet. Det er den arrangerende klubs ansvar at indberette såvel godkendelse i prøveløb som henvisning til prøveløb.

Prøveløb afvikles efter behov, med forudgående aftale med den lokale klubs bestyrelse. 

 

Bestemmelser om propositioner, anmeldelsestid og startspor

Udarbejdelse og indhold af propositioner

§ 7 Propositioner udarbejdes af den lokale klub under DPVF og kan bl.a. indeholde bestemmelser om:

a)       Dato for løbene

b)      Tidspunkt for startmelding

c)       Angivelse om løbet er et ordinært ponyløb eller et ungdomsløb.

a.       I ordinære ponyløb skal der være minimum 5 startmeldte ekvipager.

b.       I ungdomsløb skal der være minimum 3 startmeldte ekvipager.

d)      Ponyernes kvalifikationer (eksempelvis rekord, køn, højde, antal sejre etc.)

e)       Kuskens/rytterens kvalifikationer (eksempelvis antal kørte/redne løb, alder etc.)

f)        Løbets længde og startmetode

g)       Grundlag for eventuelle tillæg og beregningsmetode (tillæg gives altid for hver 20 meter, med mindre andet er anført)

h)      Præmier, (Der må ikke kontanter men gavekort eller naturalier)

En pony kan maximalt deltage i 3 løb på en løbsdag og max. 4 løb over en periode af 7 dage uanset løbenes længde (herunder regnes også prøveløb, rutineløb, showløb og lignende)

Tildeling af startspor

§ 8

I autostartløb tildeles ponyerne startspor ved lodtrækning, hvis ikke løbet er udskrevet som Amerikanerløb.

Ved voltestart tildeles startspor efter amerikanerprincippet (Dårligste grundlag = laveste startspor)

 

Beregning af grundlag

§ 9 Beregning af grundlagstid i ordinære løb foregår efter princippet 4:1

I særlige løb kan der handikappes efter 8:2

Dog med følgende modifikationer: 

 • ·         Tider opnået på baner med omkreds under 600 meter fratrækkes 0,9 %.
 • ·         Baner med omkreds under 300 meter fratrækkes 4,5 %. 
 • ·         Ponyer, der endnu ikke har nogle noterede tider, får tildelt en grundlagstid svarende til tiden opnået i prøveløb; dog ej langsommere end følgende tvangstid:

o    Ponyer u. 100 cm i stang:                                    4.20

o    Ponyer 100-109,9 cm i stang:                             4.00

o    Ponyer 110-119,9 cm i stang:                             3.40

o    Ponyer 120-127,9 cm i stang:                            3.20

o    Ponyer på 128-148 cm i stang:                           3.00

o    Opnår den pågældende pony ikke denne tvangstid i løb, er tvangstiden fortsat ponyens grundlagstid, indtil den har opnået 4 noterede tider.

o    For ponyer med færre end 4 noterede tider gælder hurtigste tid som grundlagstid, i fald denne er hurtigere end tvangstiden.

o    Ponyer, der endnu ikke har nogle noterede tider i monté – men som har startet i trav – får tildelt en grundlagstid svarende til ovenstående tvangstid; dog ej langsommere end ponyens travgrundlag + 20 sekunder.

o    Ponyer som endnu ikke har noteret tid i trav, men som har startet i monté får tildelt en grundlagstid svarende til ovenstående, dog ej langsommere end ponyen monté grundlag minus 20 sek.

o    Tider noteret i autostartløb indgår ej i handicapberegningen. Se dog specielle regler i forbindelse med DM.

 • ·         Ponyer der vinder 3 løb efter hinanden, får deres grundlag korrigeret med ekstra 4 sek. i efterfølgende start på dagen.

 

 

Ændringer i løbsarrangement

Retten til at foretage ændringer i arrangement

§ 10 Den lokale klub kan helt eller delvist indstille løbene.

 

Retten til at køre/ride pony

 

Bestemmelse om køre- og montelicens

§ 11 For at køre eller ride i ponytravløb fordres licens. For at have licens kræves medlemskab i en klub under DPVF.

Licenshavere kan kun have licens i én af DPVF’s klubber, hvis licenshaveren ønsker at skifte klub følger licensen med til den nye klub.

Alle der ansøger en klub under DPVF om køre-/ridelicens første gang, skal dels bestå en mundtlig teoriprøve og dels køre/ride et prøveløb, for at vise at kusken/rytteren kender og følger reglerne i praksis og er i stand til at styre ponyen forsvarligt.

Den teoretiske prøve skal bestås, inden man kan gå op/melde til prøveløb, og den praktiske prøve skal være bestået før der kan meldes til start i noget ponyløb.

Den teoretiske licensprøve skal afholdes af den af bestyrelsen udpegede licenskomite inden prøveløbet.

Såfremt man er indehaver af ponytravlicens og derefter ønsker også at tage ponymonté licens, kan dette opnås ved godkendelse i et ponymonté prøveløb. Det er således ikke nødvendigt at gå op til fornyet teoriprøve. Det tilsvarende gør sig gældende, hvis man er indehaver af ponymonté licens og ønsker at tage ponytravlicens.

 

 Licens kan kun udstedes af klubber under DPVF.

 

Aldersgrænser for kusk/rytter med køre-/ridelicens for deltagelse i løb er 7 år. Kusken kan tidligst starte løb den dag hvor han/hun fylder 7 år.  Der kan deltages i ponyløb til og med det år, kusken/rytteren fylder 18 år. Dog gælder særregler i forbindelse med DM i ponytrav/-monté (jf. Mesterskabsløb).

Ungdomsløb er for kuske/ryttere fra deres fyldte 16 år til og med det år de fylder 25 år

Ponymonté ekvipager skal være harmoniske at se på. Rytteren bør som udgangspunkt maximalt veje omkring 1/5 af ponyens vægt. Det er udelukkende overdommeren der vurderer om ekvipagen er harmonisk at se på, og såfremt dette ikke er tilfældet udelukkes ekvipagen fra løb.

Kvindelige licenshaveres løbsdeltagelse skal ophøre efter en konstateret graviditetsperiode på 4 måneder. 

 

Bestemmelser for anmeldelse af pony

Ansvarlig anmelders forpligtelser

§ 12 Startmelding skal indeholde information som beskrevet i proportionen. Hvis en pony efter sin seneste start i Danmark har startet i udlandet, skal anmelderen opgive dette til ponysystemet med angivelse af dato, bane og resultat senest tre dage efter denne start.

Før en pony kan anmeldes til start, skal den være oprettet i ponysystemet. Her skal registreres chipnummer og pas navn samt eventuelt kalde navn.

Generelt er det anmelderens ansvar, at sikre at ponyen overholder propositionen hvortil der anmeldes. Overtrædelse straffes med bøde eller udelukkelse.

Før en pony kan anmeldes til start, skal den være godkendt i prøveløb, og oprettet i pony sportssystemet.

Ejere der ikke har indberettet vaccination rettidigt kan ikke startmelde ponyen, der kan ikke dispenseres for dette

 

Programændringer

§ 13 Beslutning om kuskeændring efter startmelding skal godkendes af dommeren.

 

Sletning skal ske hurtigst muligt, og meddeles til et medlem af den lokale klubs bestyrelse, som giver dommerkomitéen besked. Hvis det kræves af dommeren, skal årsagen til sletningen bekræftes ved en dyrlægeattest.

Beslutning om kuskeændring efter startmelding skal godkendes af handicapperen og informeres til dommeren.

 

Udebliver pony eller kusk fra start, er det op til den enkelte klub at fastsætte eventuel straf.

 

 

Bestemmelser i forbindelse med start til løb

Krav om egnethed til løbsdeltagelse

§ 14 En pony skal være i væddeløbsmæssig stand for at kunne deltage i løb. Ligeledes skal en kusk/rytter være i sundhedsmæssig stand til at deltage i løb. En pony kan ikke anmeldes til løb uden at være godkendt i et prøveløb.

 

Ankomsttid for pony og kusk/rytter til banen

§ 15 Kuske/ryttere og ponyer der skal starte i løb, skal deltage i kuskemøde. I modsat fald har løbsledelsen ret til at slette ponyen.

 

Almindelige ordensregler

Uhensigtsmæssig behandling af pony og uhensigtsmæssig optræden

§ 16 Uhensigtsmæssig behandling af pony, uanset tid og sted skal straffes.  Uhensigtsmæssig optræden af kuske/ryttere, forældre, hjælpere og øvrige deltagende på publikums-, bane- eller træningsområde kan straffes af bestyrelsen med irettesættelse, bøde, udelukkelse eller bortvisning.

 

Beruselsesmiddel

§ 17 Kusk/rytter som ved alkoholtest har en alkoholkoncentration på over 0.00 spirituspromille skal forbydes at deltage i løb den pågældende løbsdag, samt idømmes en udelukkelse på mindst 1 måned.

Enhver kusk/rytter er forpligtig til på forlangende af dommerkomitéen, at lade sig teste for brugen af alkohol og stimulanser.

Kusk/rytter som nægter at lade sig teste, kan ikke deltage den pågældende løbsdag og skal udelukkes i mindst 3 måneder.

 

Kørsel/ridning på travbanen

§ 18 Ved kørsel/ridning på travbanen skal man altid sørge for at være opmærksom. Når man varmer op på den store løbs bane, skal man ved langsom kørsel køre modsat løbsretningen i de yderste spor (nærmest publikum).

På baner, som har en mindre bane indenfor den store/ løbs bane, kan man ligeledes varme op på den lille bane modsat kørselsretningen. Ved hurtig kørsel på løbsbanen skal man køre i kørselsretningen i inderbanen (ind mod dommertårnet og græsset).

Fra og med 1 time før løbenes begyndelse er det kun tilladt aktive ponykuske/-ryttere at køre/ride på den store løbs banen.

 

Ved al kørsel/ridning på travbanens område skal kusk/rytter bære godkendt hjelm og sikkerhedsvest. Overtrædelse straffes med bøde.

 

Begge ben skal altid være i fodbøjlerne, og hjelmen skal være spændt.

 

Forholdsregler i forbindelse med løbene m.m.

Regler for brug af lægemidler og anden behandling

§ 19 En pony må ikke i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse tilføres lægemidler eller anden kemisk

substans, som på nogen måde kan antages at påvirke dens aktuelle præstationsevne under løb. Med løbsdeltagelse forstås alle former for løb, også prøveløb. I øvrigt henvises til Karenstider fastsat af DTC.

Der gælder nøjagtig samme dopingregler for ponyer som for de store heste. Det er anmelders pligt at holde sig opdateret via DTC hjemmeside og travkalender nr.1, for de store heste

Karenstiden ved vaccination er i henhold til Travkalender nr. 1 (DTC 96 timer)

 

Ekvipagens udrustning

Væddeløbsdragt

§ 20 Kusk/rytter skal være iført præsentabel væddeløbsdragt bestående af overdel i de i programmet anførte farver, godkendt ride-/kørehjelm med fastspændt hagerem, godkendt sikkerhedsvest, lange, hvide bukser og hensigtsmæssigt fodtøj (hhv. korte/lange, mørke støvler). Kondisko må eksempelvis ikke anvendes.

Kondisko/snørresko må eksempelvis ikke anvendes.

Væddeløbsfarver skal registreres i ponysystemet. Farveændring på dagen skal meddeles til dommerkomitéen. Nummerskilte/-dækkener, væddeløbsdragt, sikkerhedsvest og hjelm skal anvendes ved al kørsel/ridning på banen fra og med 1 time før løbenes begyndelse. Nummerskilte/-dækkener skal afhentes i banens vægtlokale.

CE-godkendt og fastspændt hjelm skal til enhver tid benyttes ved kørsel/ridning på travbanens område. Hjelmen skal være typegodkendt for brug i travløb (sulky og monté), og godkendt i henhold til standarden EN 1384, eller tilsvarende standard.

 

Væddeløbsudrustning

§ 21 Kusk/rytter er ansvarlig for at ekvipagens udrustning er i god stand og rigtigt anbragt. Kusk/rytter er også ansvarlig for at ekvipagen er forsynet med det i programmet opførte nummer og væddeløbsfarver. 

 

Ponytrav:

Pisk, incl. smeld, skal være mellem 100 og 130 cm lang. Seletøj og sulky skal være i forsvarlig stand. Der skal være håndstropper på linerne og linerne må ikke slæbe.

Der skal anvendes slårem eller sikkerhedssulky, og hjulkapsler anbefales.

 

Ponymonté:

Ponyen skal bære sadel/ponypude. I autostart skal de rides med check og halerem. Hvis der i voltestart rides med check skal halerem også anvendes.

Pisk må kun anvendes på ponyens skulder, må max. være 70 cm lang og skal have minimum 3,5 cm bred klap.

Sporer må ej anvendes.

 

Det er ikke tilladt at ride/køre med bidløs trense.

 

For øvrig information omkring væddeløbsudrustning henvises til DTCs Trav Kalender.

 

Bestemmelser i forbindelse med løbets start

Præsentation

§ 22 Ved meddelelse om at der præsenteres, køres/rides i kort trav og i nummerorden med ca. en hestelængdes mellemrum i ydersporet mod løbsretningen forbi dommertårnet. Når dommertårnet passeres ses op på dommerne og der nikkes. Under præsentationen skal der holdes en line i hver hånd og begge ben skal være placeret i bøjlerne. Mellem præsentation og start må ingen løbsdeltager forlade banen uden særlig tilladelse af dommerkomitéen. I alle løb skal ekvipagen direkte efter præsentationen gøre en afcantring i frit trav i kørselsretningen på publikumssiden. Herefter køres den korteste vej til startstedet.

Det er en løbsdeltager forbudt med ord eller gestus at stå i forbindelse med publikum eller andre for løbsafviklingen uvedkommende personer.

De lokale baners regler skal følges.

 

Startmetoder

 § 23 Et løb startes med voltestart eller autostart. For det tilfælde, at startvognen ikke anvendes eller kun anvendes uden brug af vinger, kan et løb startes med liniestart.

Ved starten må kun den mest nødvendige hjælp være til stede, ingen uvedkommende må opholde sig på banen.

 

Voltestart

§ 24 Når signalet ”Til start” gives, skal løbsdeltagerne straks samles ved deres respektive startsteder og rangere ind i nummerorden. Alle volter skal rette sig ind efter nummer 1 i forreste volte. På signal fra starteren sættes startkommandoen i gang. Banernes automatiske startanlæg anvendes til kommandoerne: Klar! - Et! - To! - Kør! med henholdsvis 10, 5 og 1,8 sekunders mellemrum (dog ej fast tidsinterval for banerne SPT og DPV).

Når kommandoen ”Klar” gives, skal fører ponyen i hver volte være midt på for snoren. Der køres/rides i jævnt fremadskridende tempo, så alle deltagere kan være på plads, når starten går.

På kommandoen ”Et” skal førerhesten i hver volte vende ned mod inderbanen tæt på bagsnoren.

På kommandoen ”To” skal samtlige løbsdeltagere vende i kørselsretningen, sluttet helt op og i nummerorden med førerhesten helt nede ved inderbanen og alle samtidig i færd med at vende i kørselsretningen. 

På kommandoen ”Kør” skal alle deltagere ligge med front fremefter i kørselsretningen og tidsmålingen sættes i gang.

Kusken/rytteren er selv ansvarlig for at ekvipagen starter fra den i programmet angivne distance og fra korrekt startspor. 

 

Startmomentet ved voltestart

§ 25 I starten er det forbudt på nogen måde at forstyrre anden ekvipage eller søge at vinde utilladt fordel. Sker dette kan startforsøget afbrydes eller starten kan kaldes tilbage.

Hvis en pony er uregerlig, kan den bortvises.

Hvis ekvipage ved kommandoen ”Kør” står omvendt eller på tværs, skal der være omstart. Den fejlende kusk/rytter kan straffes, og ekvipagen kan bortvises.

Overskrider en pony startlinien før kommandoen ”Kør” med bringen, er der omstart.

Er samme ekvipage årsag til omstart eller afbrudt start mere end én gang, skal ekvipagen bortvises fra løbet. Omstart skal markeres med et kraftigt signal. Ved materielfejl før kommandoen ”Kør” kan starten afbrydes.

På baner med doserede sving tillades sående start i svingene.

Autostart

§ 26 Antallet af startende ponyer i autostart må højst være 12.

I ponytravløb kan der maximalt starte 8 ponyer i første række bag startvognen.

I ponymontéløb kan der maximalt starte 12 ponyer i første række bag startvognen.

Kusken/rytteren er selv ansvarlig for at ekvipage starter fra korrekt startspor. Når startvognens vinger passerer startlinjen skal tidtagningen sættes i gang. Hvis startvognen ikke anvendes, sker starten som ”Liniestart”, i henhold til § 28.

Opsamlingssted: Når der i højttalerne annonceres 1 minut til start skal ekvipagerne straks køre til stedet, hvor startvognen er placeret og opholde sig bag ved startvognen. Når der annonceres ”Til start” sætter vognen sig i bevægelse. Ekvipagerne skal indtage deres pladser bag startvognen. 

 

Ved autostart med højst 12 startende gives deltagerne i 2. række (9-12) mulighed for at vælge ét af to spor. Program nr. 9 kan vælge at starte enten bag ved nr. 1 eller nr. 2. Heraf følger, at program nr. 10 kan vælge at starte enten bag ved nr. 3 eller nr. 4 osv. Indtil startvognen passerer startstedet, har ponyerne i 2. række ret til at vælge mellem de to spor. En pony i 2. række bag startvognen skal altid ligge bag en pony i 1. række. Udgår en pony i 1. række, skal nr. 12 ligge bagved ponyen i 7. spor. Udgår to ponyer i 1. række, skal nr. 9 ligge bagved ponyerne i spor 1 eller 2, nr. 10 bagved spor 3 eller 4, nr. 11 ligge bagved spor 5 og nr. 12 ligge bagved spor 6. Udgår tre ponyer eller flere i 1. række, skal nr. 9 ligge bagved ponyen i spor 1, nr. 10 bagved spor 2, nr. 11 bagved spor 3 og nr. 12 bagved spor 4.

 

Proceduren for autostart følger altid de respektive baneres regler.

 

Starteren er ansvarlig for bilens tempo. 

 

Startmomentet ved autostart

§ 27 Når startvognen har sat sig i bevægelse, er det ikke tilladt på nogen måde at forstyrre anden ekvipage, eller at søge at vinde utilladt fordel i starten. Sker dette skal startforsøget afbrydes eller starten tilbagekaldes. Hvis en pony er uregerlig, kan den bortvises. Når startvognen har sat sig i bevægelse og ponyerne er i kørselsretningen, tages ikke hensyn til pony, som galopperer eller er uregerlig, medmindre anden ekvipage derved forstyrres. Er samme ekvipage årsag til omstart eller afbrudt start mere end én gang, skal ekvipagen bortvises fra løbet. 

Der må ikke være personlig hjælper på banen ved autostart.

 

Liniestart

§ 28 Ved 1 minut til start samles ekvipagerne og finder deres respektive pladser. Når der annonceres ”Til start” påbegynder ekvipagerne startproceduren ved at bevæge sig mod startstedet. Ca. 75 meter før startstedet skal ekvipagerne være i løbsretningen i deres respektive startspor med yderste startspor som master. Masteren må ikke passeres, før startstedet nås.

 

Bestemmelser vedrørende løbet

Kørsel/ridning for bedst mulig placering

§ 29 En pony skal løbsmæssigt køres/rides til bedst mulig placering, hvis ikke synlig træthed eller tegn på skade på ponyen eller fejl ved udrustningen konstateres under løbet.

Dommerkomitéen kan forlange, at kusk/rytter skal afgive forklaring ved eventuel overtrædelse af dette. Hvis en afgiven forklaring ikke anses for at være tilfredsstillende, kan straf idømmes.

 

Utilladt gangart

§ 30 Utilladte gangarter er galop, pasgang og tølt eller anden gangart, som ikke er trav.

Ekvipage diskvalificeres, hvis den:

 • ·         Tilbagelægger mere end 100m i alt i utilladt gangart.
 • ·         Én utilladt gangart må max være 40m
 • ·         Slår over i utilladt gangart mere end 3 gange
 • ·         Vinder fordel af utilladt gangart d.v.s. at ekvipagen vinder fart og/eller position eller at den trods utilladt gangart kan holde både fart og position.
 • ·         Slår over i utilladt gangart i løbets sidste 40 meter.

Beslutning om diskvalifikation træffes af dommerkomitéen. Dommerkomitéens afgørelser i disse spørgsmål er endelige og kan ikke appelleres.
Kørsel/ridning i løb

§ 31

 • ·         Den førende ekvipage skal befinde sig i indersporet, medmindre dommerkomitéen på grund af exceptionelle baneforhold meddeler en undtagelse herfra.
 • ·         Kørsel i halvspor samt kørsel udenfor banens grænse må ikke ske under løbet.
 • ·         Under løbet er det forbudt at genere anden ekvipage eller at hindre dennes fart ved f.eks. uopmærksomhed, for snæver kørsel, trængning eller tydelig temponedsættelse. Kusk/rytter må ikke genere konkurrent ved at råbe, skrige eller på anden måde larme under løb.
 • ·         Kusk/rytter må ikke ved råb eller på anden måde søge at formå en anden ekvipage til at forlade sit spor. Kusk/rytter må ikke bevidst forlade sit eget spor og derved give fordel til anden deltager eller i øvrigt på nogen måde give anden ekvipage fordel.
 • ·         Kusk/rytter må ikke modtage råd eller vejledning under løbet.
 • ·         Galopperende pony skal, når dette kan ske uden at forstyrre andre ekvipager, køres/rides ud af feltet. Kan dette ikke gøres, skal ekvipagen beholde sit spor.
 • ·         Under hele løbet incl. opløbet må foranliggende ekvipage passeres enten udenom eller indenom, hvis der er rigelig plads til såvel pony som sulky.
 • ·         I opløbet skal travende ekvipage, som ikke har nogen foran sig i samme spor, holde det spor, som ekvipagen havde efter passagen af opløbssvinget.
 • ·         Diskvalificeret ekvipage skal snarest muligt forlade det øvrige felt, trække op i banen og køre løbet færdigt i løbsretningen, uden at være til gene for de øvrige deltagere.

Løbets afslutning

§ 32 Når ponyens næse når mållinjen, er løbet fuldført.

Når mållinjen er passeret må ponyen ikke tages for brat op. For at undgå sammenkørsel efter mållinjen, skal farten mindskes, der må tidligst vendes midt i svinget efter dommertårnet. Ekvipagerne der skal til præmieoverrækkelse kører tilbage til vindercirklen med vinderen forrest.

Der må ikke køres hen til vindercirklen før alle ekvipager har passeret mål.

Deltagere der ikke har opnået placering kører i stald.

Nummerskilte/-dækkener skal afleveres i banens vægtlokale efter anvendelse (senest 20 minutter efter sidste løb) i rengjort stand.

 

Drivning

§ 33 Drivning skal altid være etisk passende og må ikke udsætte ponyen for unormalt pres. Pisk skal holdes parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden hvor den kan genere konkurrenterne.

 

Pisk må kun anvendes til korrigering og enkeltstående let drivning.

Begge hænder skal i så fald anvendes til føring af hver sin line. Den ene hånd må altså ikke anvendes udelukkende for drivning. Brug af pisk må kun ske i lodret plan, oppefra og ned. Brug af pisk fra siden eller nedefra og op, samt slag på sulky eller udrustning i det hele taget, er forbudt.

Ved drivning på anden måde end med pisk må kusken f.eks. ikke sparke ponyen, drive med omvendt pisk eller drive hårdt med linerne. Sådan upassende drivning skal straffes.

 

I ponymonté må pisk kun anvendes på ponyens skulder. Overdreven brug af schenkler er ikke tilladt.

 

Drivning med pisk på en pony, som ikke har mulighed for at opnå præmie, er forbudt. Dette gælder i såvel sulkyløb som i monte

 

Protest

§ 34

Kun kusk og rytter kan afgive protest ved oplevet chikane.

Protest afgives, af kusk/rytter personligt, efter løbet til dommerkomitéen inden banen forlades. Der kan ikke protesteres mod dommers afgørelse.

Protest afgives ved at køre/ride tilbage foran dommertårnet med hånden oppe. Dommerkomitéens beslutning kan ikke appelleres.

Kusk/rytter kan straffes for afgivelse af åbenbar uberettiget protest.

 

Kusk/rytter skal blive på området

§ 35 Kusk/rytter skal være til rådighed for dommerkomitéen for eventuelle spørgsmål efter et løb og må derfor ikke forlade banens område før tidligst 15 min. efter løbets afvikling.

 

Dommerkomitéens beslutninger

Retten til at afvise pony og give startforbud

§ 36 Dommerkomitéen har ret til på en løbsdag at afvise en pony, som før sit løb vurderes ikke at være egnet til løbsdeltagelse.

En pony, der er styrtet, kommet løs eller løbet løbsk, det være sig under opvarmningen, i startvolten eller selve løbet, kan nægtes start af dommerkomitéen.

Dommerkomitéen har ret til for en vis tid eller indtil særskilter vilkår er opfyldt at henvise pony til ét eller flere prøveløb eller give startforbud til pony som:

Dommerkomitéen har ret til at henvise pony til ét eller flere prøveløb eller give startforbud til pony som:

 • ·         Optræder uregerlig og/eller til fare for andre ekvipager -
 • ·         Viser sig ikke at være egnet til løbsdeltagelse -
 • ·         Viser utilstrækkelig præstation
 • ·         Viser sig at have en skade eller sygdom, så løbsdeltagelse vil være upassende

Den meddelte sanktion gælder samtlige baner og skal umiddelbart meddeles DPVF.

En pony, der af dommerkomiteen henvises til veterinær undersøgelse, kan tidligst startmeldes på 6. dagen efter henvisningen.

Hvis en pony i forbindelse med en start får anmeldelsesforbud af dommerkomiteen kan dette ophæves mod forevisning af dyrlægeattest, hvoraf det fremgår, at der intet er til hinder for ponyens løbsdeltagelse. Ophævelse af anmeldelsesforbuddet kan dog tidligst ske to dage fra den pågældende startdag at regne. Ponyen vil dog altid blive slettet i løb, hvortil den allerede er skrevet til start.

 

Beslutninger truffet med henvisning til denne paragraf kan ikke appelleres.

Startforbud idømt ved start på såvel danske som udenlandske baner skal til alle tider overholdes.

 

Grunde til diskvalifikation

§ 37 Hvis dommerkomitéen finder, at løbets resultat er blevet påvirket af en forseelse under løbet, kan den skyldige ekvipage diskvalificeres.

Ekvipage som til dels kører udenfor banens grænse skal diskvalificeres, hvis den herigennem vinder fordel. Forlader kusk under løbet sulkyen eller rytter sadlen, skal ekvipagen diskvalificeres.

Beslutning om denne paragraf kan ikke appelleres.

 

Ulykkestilfælde – tilbagekaldelse af eller afbrudt løb – ugyldigt erklæret løb

§ 38 Hvis ulykkestilfælde indtræffer under løbet, eller der opstår risiko for uheld, har dommerkomitéen fuld frihed til at handle efter omstændighederne.

Hvis den førende ekvipage har tilbagelagt mindre end halvdelen af grunddistancen, kan om start beordres. Har den førende ekvipage derimod tilbagelagt mere end halvdelen af grunddistancen skal dommerkomitéen beslutte om afbrudt løb efterfølgende skal køres om eller skal indstilles. Erklæres løb af dommerkomitéen for afbrudt, betragtes det som ugyldigt.

 

Samtlige ponyer, som har været med i det afblæste løbs gyldige start, kan med undtagelse af de, som evt. er skadet i forbindelse med den hændelse som forårsagede afblæsningen, atter deltage, når løbet køres om, også selv om de er blevet diskvalificeret, har opgivet eller lignende inden løbet afblæstes.

Dommerkomitéen kan dog i særlige tilfælde, hvor kusk/rytter med fortsæt eller ved groft uforsvarlig kørsel har været årsag til afbrydelse af et løb, bortvise vedkommende ekvipage fra start i omstart/omløb.

 

Overtrædelse af gældende bestemmelser

 

De forskellige straffe

§ 39 Ved overtrædelse af reglement eller øvrige bestemmelser udfærdiget af DPVF eller lokal klub ved at undlade at følge beslutninger, ved uhensigtsmæssig optræden samt ved undladelse af at give forlangte oplysninger, kan personer idømmes eksempelvis advarsel, bøde, diskvalifikation og/eller kørselsforbud. Straf/advarsler i henhold til denne paragraf skal adviseres i form af ”bødeseddel”

 

Forsikring

§ 40 DPVFs lokale klubber har intet forsikringsansvar og påtager sig intet ansvar for skade på person, ponyer og/eller materiel forvoldt i stalde, folde, under løb eller udenfor banens område. Alle heste/ponyejere skal have lovpligtig forsikring af deres Heste/ponyer for at kunne deltage i løb.

 

Reglementsændring

§ 41

Særlige bestemmelser på de forskellige baner kan udelukkende angives for følgende af Løbs- og Licensbestemmelsernes paragrafer: §3, 7, 9, 11, 18, 21, 22, 24 og 25

Ændring af og tillæg til nærværende reglement besluttes af DPVFs bestyrelse i samråd med DH. Ændringer i bestemmelserne udgives som et tillæg og kan findes på DPVF.net.

Ændringer tilføjes i det efterfølgende års travkalender.

Sikkerhed

§ 42

DPVF kan nedlægge startforbud mod en pony, hvis den i gentagende tilfælde har optrådt uregerligt og derved har været til fare for sin kusk og/eller andre ekvipager.

Startforbuddet kan gælde for en vis tid, eller indtil særlige vilkår er opfyldt.

Startforbuddet gælder samtlige baner i såvel Danmark som udlandet.

 

 

Karenstider

Jf. DTCs Travkalender

Der gælder nøjagtig samme regler for ponyerne som for de store heste. Det er anmelders ansvar at holde sig opdateret omkring disse regler via DTCs hjemmeside og via travkalender nr. 1


 

Særlige bestemmelser på de forskellige baner

 

Dansk Pony Væddeløbsforening (DPV)

(§25) Startmetoder ved voltestart: Ved tre eller flere ponyer fra samme distance anvendes stående start.

 

 

Dansk Mesterskabsløb (DM)

Generelle bestemmelser

 

Dommer/starter

 • DTC anmodes om at udpege dommer og afholde udgiften forbundet hermed.  

Dyrlæge

 • Det påhviler arrangerende klub at træffe en forudgående aftale med en dyrlæge, som indenfor relativ kort tid vil kunne være fremme på banen.

Præmier i DM-klasserne

 • Pokal, sejrsdækken, buket og krans/bånd til vinderen i DM-løbene.
 • Præmier og rosetter til de 5 første.

Startgebyr

 • Der opkræves startgebyr på 50 kr. pr. start

Kørselsgodtgørelse

 • Der ydes ikke kørselsgodtgørelser af DPVF.

Socialt samvær

 • Den arrangerende klub arrangerer evt. fest og fællesspisning. Det står klubben frit for, hvordan dette afvikles.

Deltagende ponyer

 • Alle som opfylder de gældende krav vedr. mesterskabsløb kan melde til DM, hvorefter de 12 hurtigste på landsplan har fortrinsret.

Offentliggørelse af startberettigede ponyer til DM:

 • DPVF offentliggør (i sportssystemet) en statistik over landets ponyer (i hver kategori) på baggrund af voltestartstider indkørt/redet, fra datoen for sidste DM.

o    Travløb: (pr. 1/7 – dvs. tider til og med 30/6)

o    Monteløb: (pr. 1/6 – dvs. tider til og med 31/5)

o    Er der ponyer, der har samme hurtigste tid, udtages ponyen med den hurtigste (nr. 2. tid) i perioden

 • Tider noteret i autostartløb indgår ej i udtagelseskriterierne.

 

Tildeling af startspor:

 • Ponyerne tildeles startpladser via offentlig/åben/direkte lodtrækning.

Bemærk:

Der kan ikke gives dispensation fra krav beskrevet i bestemmelserne vedr. afvikling af DM, ved tvivlsspørgsmål skal dette drøftes i DPVF.

 

Øvrige løb på en DM dagen.

 

Rammeløbenes propositioner skal give startmulighed for ponyer, der ikke er udtaget til DM

 

Ekvipager, der ikke er deltager i DM, skal have mulighed for at starte i et ”grundlags” inddelt autostartløb, så alle har været i autostart, som 1. start på DM-dagen.

2 start på dagen afvikles som åbne handicapløb, hvor der handicappes efter tiden for dagens 1. autostart.

 

Hvis en ponys tid i 1. start på DM er langsommere end dens grundlag, beregnet efter (8:2), stilles den efter sidstnævnte ved sin 2. start på DM-dagen

Grundlaget beregnes som gennemsnittet af de 2 hurtigste ud af de sidste 8 gyldige tider (distancering, diskvalifikation, NC er således ikke at regne som gyldig tid).

 

Præmier i øvrige klasser på DM-dagen

 • ·         Det er op til den arrangerende klub, om der skal være præmier/pokaler i øvrige løb

Erindringsgave til samtlige deltagere på DM dagen.

 

 

 

DM i Ponytrav:

Tidspunkt for afholdelse

Den sidste lørdag i juli.  Tilmeldingsfrist 1. juli

Arrangerende klub:

 • 2018: Billund Ponytrav (BPT)
 • 2019: Charlottenlund Ponytravklub (CPK) 
 • 2020: Jydsk Pony VæddeløbsForening (JPVF)
 • 2021: Bornholms Ponytrav (BHPT) 
 • 2022: Fyens Ponytrav og galopklub (FPTG)
 • 2023: Lolland Falster Ponytrav (LFPT) 
 • 2024: Aalborg Ponytrav (Ikaros)
 • 2025: Dansk Pony Væddeløbsforening (DPV) 
 • 2025: Skive Ponytrav (SKPT)
 • 2026: Sydsjællands Pony Trav (SPT)

Hvis en klub lukker, går DM arrangementet videre til den næste i samme region (øst/vest). Ændrings forslag til debat

Løbskategorier ved DM

Der køres DM-løb i følgende kategorier: (Max. 12 og min. 5 deltagere, i hver klasse i DM-løbene)

 • U 100 cm,
 • U 110 cm,
 • U 120 cm,
 • U 128 cm
 • U 135 cm,
 • til og med 148 cm.

 

DM-løbenes længde (Præcis længde af løbene tilpasses den aktuelle bane så starten går på lige strækning)

·         U. 100 cm & u. 110 cm: ca. 1000-1140 m med autostart.

·         U. 120, u. 128 cm, u. 135 cm & til og med 148 cm: ca. 1600-1640 m med autostart.

 

Startberettiget kusk

Kusk skal være bosat i Danmark og have kvalificeret sig på en dansk bane, for at kunne deltage ved DM samme år.

 • Kat. Under 110 cm: Kusk skal være fyldt 8-15 år (må ej være fyldt 16 år på dagen hvor DM afholdes).
 • Kat. Over 110: Kusk skal være fyldt 8 år – 18 år.
 • Kusken skal have deltaget i minimum 10 ponytravløb i karrieren.
 • For at deltage i et DM løb skal ekvipagen, siden sidste DM, have gennemført/startet i mindst 3 løb.

Startberettiget pony:

Tilmeldte ponyer udtages efter voltestarttider.

Ponyen skal være i dansk eje, for at kunne deltage ved DM.

Ponyen skal have startet minimum 5 ponytravløb, indenfor datoen for DM i ponytrav året før til d. 1/7 indeværende år.

Måling af pony følger DPVF´s målingsregler. Ponyer der ikke er slutmålt, skal være autoriseret målt i indeværende år, før end tilmelding.

 

Gældende sulkybestemmelser.

Der køres med slårem eller sikkerhedssulky (sulky med slåstang godkendes også).

Øvrigt

Ingen op-meldinger ved DM i ponytrav.

DM i Pony Monté

Tidspunkt for afholdelse

Den sidste lørdag i juni. Tilmeldingsfrist 1. juni.

Arrangerende klub:

 • 2018: Bornholms Ponytrav (BHPT)
 • 2019: Fyens Ponytrav og galopklub (FPTG)
 • 2020: Aalborg Ponytrav (Ikaros)
 • 2021: Dansk Pony Væddeløbsforening (DPV) 
 • 2022: Skive Ponytrav (SKPT)
 • 2023: Sydsjællands Pony Trav (SPT) 
 • 2024: Charlottenlund Ponytravklub (CPK)  
 • 2025: Jydsk Pony Væddeløbs Forening (JPVF)
 • 2026: Lolland Falster Ponytrav (LFPT)
 • 2027: Billund Ponytrav (BPT)

Hvis en klub lukker, går DM arrangementet videre til den næste i samme region (øst/vest). Ændrings forslag til debat

 

Løbskategorier ved DM

Der rides DM-løb i følgende kategorier: (Max. 12 og minimum 5 deltagere i hver klasse i DM-løbene)

 • U 100 cm,
 • U 110 cm,
 • U 120 cm,
 • U 128 cm
 • U 135 cm,
 • til og med 148 cm.

 

DM-løbenes længde (Præcis længde af løbene tilpasses den aktuelle bane så starten går på lige strækning)

·         U. 100 cm & u. 110 cm: ca. 1000-1140 m med autostart.

·         U. 120, u. 128 cm, u. 135 cm & til og med 148 cm: ca. 1600-1640 m med autostart.

 

Startberettiget rytter

Rytteren skal være bosat i Danmark og have kvalificeret sig på en dansk bane, for at kunne deltage ved DM samme år.

Kat. Under 110 cm: Rytter skal være fyldt 8 -15 år (må ej være fyldt 16 år på dagen hvor DM afholdes). Ponymonté ekvipager skal være harmoniske at se på. Rytteren bør som udgangspunkt maximalt veje omkring 1/5 af ponyens vægt.

Kat. Over 110 cm: Kusk skal være fyldt 8 år – 18 år.

Rytteren skal have redet minimum 10 montéløb i karrieren.

Startberettiget pony:

Ponyen udtages efter voltestarttider.

Ponyen skal være i dansk eje, for at kunne deltage ved DM.

Ponyen skal have startet minimum 5 pony monté-travløb (med godkendt tid), indenfor datoen for DM i ponytrav året før tilmeldingsfristen d. 1/6 indeværende år.

Måling af pony følger DPVF´s målingsregler. Ponyer der ikke er slutmålt, skal være målt i indeværende år, før end tilmelding til DM.

Særlige regler omkring udstyr:

Der skal rides med halerem og tjek, når det er autostart.

Øvrigt

Op-meldinger ved DM i ponymonte er tilladt, hvis løbet ikke er fyldt op. DPVF afgør dette.